Dapagliflozin - Mga benepisyo, dosis at epekto

Talaan ng mga Nilalaman:

Dapagliflozin - Mga benepisyo, dosis at epekto
Dapagliflozin - Mga benepisyo, dosis at epekto
Anonim

Ang Dapagliflozin ay isang gamot upang mapababa ang mga antas ng asukal sa dugo sa mga taong may type 2 diabetes. Hindi kayang gamutin ng gamot na ito ang type 2 diabetes. Upang maging mas epektibo ang paggamot, pinapayuhan ang mga taong may type 2 diabetes na magpatibay ng isang malusog na pamumuhay

Gumagana ang Dapagliflozin sa pamamagitan ng pagbabawas ng pagsipsip ng asukal ng mga bato at paglabas nito sa pamamagitan ng ihi. Minsan, ginagamit din ang gamot na ito upang mabawasan ang panganib na magkaroon ng pagpalya ng puso sa mga pasyente ng type 2 diabetes na may mga problema sa puso. Ang dapagliflozin ay dapat lamang gamitin sa ilalim ng reseta ng doktor.

Dapagliflozin - Alodokter
Dapagliflozin - Alodokter

dapagliflozin trademark: Forxiga, Xigduo XR

Ano ang Dapagliflozin

Class Antidiabetes
Mga Kategorya Mga inireresetang gamot
Mga Benepisyo Paggamot sa type 2 diabetes
Naubos ng Matanda
Dapagliflozin para sa mga buntis at nagpapasuso Kategorya D: May positibong ebidensya ng mga panganib sa fetus ng tao, ngunit ang mga benepisyo ay maaaring mas malaki kaysa sa mga panganib, halimbawa sa pagharap sa mga sitwasyong nagbabanta sa buhay.

Hindi alam kung ang Dapagliflozin ay nasisipsip sa gatas ng suso o hindi. Kung ikaw ay nagpapasuso, huwag gamitin ang gamot na ito nang hindi muna kumukunsulta sa iyong doktor.

Form ng gamot mga tablet na pinahiran ng pelikula

Babala Bago Uminom ng Dapagliflozin

Dapagliflozin ay hindi dapat inumin nang walang ingat. Ang mga sumusunod ay mga bagay na kailangan mong bigyang pansin bago uminom ng dapagliflozin:

 • Huwag uminom ng dapagliflozin kung allergic ka sa gamot na ito.
 • Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang kasaysayan ng sakit sa atay, sakit sa puso, hypotension, sakit sa bato, alkoholismo, impeksyon sa ihi, pancreatic disease, o dehydration.
 • Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay mayroon, kasalukuyan, o magkakaroon ng dialysis, pancreatic surgery, o isang low-s alt diet.
 • Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, nagpapasuso, o nagpaplano ng pagbubuntis.
 • Sabihin sa iyong doktor kung umiinom ka ng ilang partikular na gamot, supplement o herbal na produkto.
 • Magpatingin kaagad sa iyong doktor kung nakakaranas ka ng allergic reaction sa gamot o overdose pagkatapos uminom ng dapagliflozin.

Dosis at Mga Tagubilin para sa Paggamit ng Dapagliflozin

Ang pangkalahatang dosis ng dapagliflozin na ibinibigay ng mga doktor upang makontrol ang mga antas ng asukal sa dugo sa mga taong may type 2 diabetes ay 5 mg 1 beses sa isang araw. Gayunpaman, maaaring taasan ng doktor ang dosis sa 10 mg ayon sa kondisyon ng pasyente.

Dapagliflozin ay maaaring ibigay kasama ng iba pang mga gamot na antidiabetic, tulad ng metformin. Sa panahon ng paggamot sa dapagliflozin, hihilingin sa mga pasyente na magsagawa ng pagsusuri upang masubaybayan ang mga antas ng asukal sa dugo at makita ang bisa ng therapy.

Paano Uminom ng Dapagliflozin nang Tama

Sundin ang payo ng doktor at laging basahin ang mga tagubilin sa pakete ng gamot bago uminom ng dapagliflozin.

Dapagliflozin ay maaaring inumin bago o pagkatapos kumain. Lunukin nang buo ang dapagliflozin tablets sa tulong ng tubig. Inirerekomenda na uminom ng dapagliflozin sa parehong oras araw-araw.

Kung nakalimutan mong uminom ng dapagliflozin, inumin kaagad ang gamot na ito kung hindi masyadong malapit ang pahinga sa susunod na iskedyul ng pagkonsumo. Kung malapit na, huwag pansinin at huwag doblehin ang dosis.

Hindi mapapagaling ng dapagliflozin ang type 2 na diyabetis. Ang paggamit ng dapagliflozin ay dapat sundan ng paglalapat ng isang malusog na diyeta at regular na ehersisyo ayon sa mga pangangailangan ng pasyente, upang ang mga resulta ng paggamot ay mapakinabangan.

I-imbak ang dapagliflozin sa temperatura ng kuwarto, sa isang tuyo na lugar, at malayo sa direktang sikat ng araw. Iwasang maabot ng mga bata.

Pakikipag-ugnayan ng Dapagliflozin sa Iba Pang Gamot

Ang sabay-sabay na paggamit ng dapagliflozin na may gatifloxacin ay maaaring makaapekto sa mga antas ng asukal sa dugo. Samakatuwid, huwag gamitin ang dalawang gamot na ito nang magkasama. Upang maiwasan ang iba pang pakikipag-ugnayan, sabihin sa iyong doktor kung umiinom ka ng insulin, iba pang mga gamot na antidiabetic, supplement, o mga produktong herbal.

Mga Side Effect at Panganib ng Dapagliflozin

May ilang mga side effect na maaaring mangyari pagkatapos uminom ng dapagliflozin, kabilang ang:

 • Nahihilo
 • Sakit ng kalamnan
 • Dehydration

Kumonsulta sa doktor kung hindi bumuti o lumalala ang mga side effect na ito. Tawagan kaagad ang iyong doktor kung mayroon kang reaksiyong alerdyi sa gamot, na nailalarawan sa pamamaga ng mga labi o talukap ng mata, pantal, o hirap sa paghinga.

Bukod dito, may ilang seryosong epekto na maaaring mangyari dahil sa paggamit ng dapagliflozin. Magpatingin kaagad sa doktor kung nakakaranas ka ng hypoglycemia o alinman sa mga sumusunod na seryosong epekto:

 • Pagsusuka
 • Pagod
 • matinding pananakit ng tiyan
 • Kapos sa paghinga
 • Nabawasan ang dalas ng pag-ihi
 • Mabilis na tibok ng puso
 • Maputla
 • Depression
 • urinary tract infection
 • Nawalan ng malay o nahimatay

Popular na paksa