Huwag magkamali, kilalanin ang mga bakuna na pinapayagan at ipinagbabawal sa panahon ng pagbubuntis

Talaan ng mga Nilalaman:

Huwag magkamali, kilalanin ang mga bakuna na pinapayagan at ipinagbabawal sa panahon ng pagbubuntis
Huwag magkamali, kilalanin ang mga bakuna na pinapayagan at ipinagbabawal sa panahon ng pagbubuntis
Anonim

Ang pag-alam kung anong mga bakuna ang pinapayagan at ipinagbabawal sa panahon ng pagbubuntis ay napakahalaga. Ginagawa ito bilang pagsisikap na protektahan ang ina at fetus mula sa impeksyon sa ilang partikular na sakit, gayundin upang maiwasan ang panganib ng mga side effect dahil sa hindi wastong pagbabakuna

Kailangan ang pagbabakuna sa panahon ng pagbubuntis upang pasiglahin ang pagbuo ng mga antibodies sa katawan ng ina. Ang mga antibodies na ito ay ipapasa sa sanggol sa sinapupunan, upang pareho silang maprotektahan mula sa ilang mga sakit.

Huwag magkamali, tukuyin ang mga bakuna na pinapayagan at ipinagbabawal sa panahon ng pagbubuntis - Alodokter
Huwag magkamali, tukuyin ang mga bakuna na pinapayagan at ipinagbabawal sa panahon ng pagbubuntis - Alodokter

Depende sa uri ng bakuna, may mga bakuna na kailangang ibigay sa panahon ng pagbubuntis at ang ilan ay maaari lamang ibigay bago magbuntis o pagkatapos maipanganak ang sanggol. Ang pagbabakuna ay maaari ding irekomenda ng isang doktor kapag ang isang babaeng gustong mabuntis ay nagsimulang maghanda para sa isang programa sa pagbubuntis.

Mga Katanggap-tanggap na Bakuna sa Pagbubuntis

Narito ang ilang uri ng bakuna na maaaring ibigay sa panahon ng pagbubuntis:

1. Bakuna sa Trangkaso

Ang Influenza vaccine ay naglalaman ng hindi aktibo na virus. Ang bakunang ito ay kailangan sa panahon ng pagbubuntis upang mabawasan ang panganib ng mga komplikasyon mula sa trangkaso na maaaring makaapekto sa kalusugan ng ina at fetus.

Bukod dito, ang mga sanggol na ipinanganak sa mga ina na nakatanggap ng bakuna laban sa trangkaso sa panahon ng pagbubuntis ay may mas mababang panganib na magkaroon ng trangkaso sa loob ng ilang buwan pagkatapos ng kapanganakan at mas mababang panganib ng malubhang komplikasyon para sa sanggol, tulad ng pneumonia.

2. Bakuna sa Hepatitis B

Ang bakuna sa hepatitis B ay kailangan lalo na para sa mga buntis na kababaihan na may mataas na panganib na makaranas ng hepatitis B, kabilang ang:

  • May kasaysayan ng pagbabago ng mga sekswal na kasosyo sa nakalipas na 6 na buwan
  • Magkaroon ng kapareha na may hepatitis B
  • Nakagamit na ba ng mga gamot na iniksyon
  • Nagkaroon ng impeksyon sa sakit na naililipat sa pakikipagtalik

Kung pagkatapos ng pagsusuri, napatunayang hindi sila nahawaan ng hepatitis B, ang mga buntis ay maaaring sumailalim sa pagbabakuna ng hepatitis B. Ang bakunang ito ay ligtas at mapoprotektahan ang mga sanggol mula sa impeksyon, bago at pagkatapos ng kapanganakan.

3. Bakuna sa Hepatitis A

Ang antas ng kaligtasan sa pagbibigay ng bakuna sa hepatitis A sa panahon ng pagbubuntis ay hindi tiyak na alam. Gayunpaman, dahil ang bakunang ito ay ginawa mula sa isang hindi aktibo na virus, ang panganib sa fetus ay tinatantya na mababa.

Ang mga buntis na kababaihan ay maaaring makakuha ng bakunang ito kung isasaalang-alang ng doktor na ang mga benepisyo at panganib ng impeksyon sa hepatitis A virus ay mas malaki kaysa sa mga panganib ng mga side effect mula sa bakuna.

4. Bakuna sa DPT

Ang DPT na pagbabakuna ay inirerekomenda sa 27–36 na linggo ng pagbubuntis. Ang bakunang ito ay mahalaga upang maiwasan ang dipterya, pertussis (whooping cough), at tetanus. Kung hindi gagawin sa panahon ng pagbubuntis, ang pagbabakuna ng DPT ay maaaring ibigay kaagad pagkatapos ipanganak ang sanggol.

Gayunpaman, kailangan ding maging maingat ang mga buntis sa pagtanggap ng mga bakuna. Kung mayroon kang kasaysayan ng allergy sa mga sangkap na nakapaloob sa bakuna, kailangan munang kumunsulta sa doktor ang mga buntis. Halimbawa, isang allergy sa mga itlog na ginagamit sa paggawa ng mga bakuna sa trangkaso.

Mga Ipinagbabawal na Bakuna Habang Nagbubuntis

Bukod sa pag-alam kung aling mga bakuna ang maaaring makuha, kailangan ding malaman ng mga buntis kung anong mga bakuna ang ipinagbabawal. Ang dahilan ay, pinangangambahan na ang mga bakunang ito ay maipapasa sa mga sanggol at tumaas ang panganib ng pagkalaglag, congenital abnormalities, at premature birth. Narito ang ilan sa mga ito:

1. Bakuna sa Tigdas, Beke, Rubella (MMR)

Pagkatapos matanggap ang bakunang MMR, kailangang maghintay ng hindi bababa sa isang buwan bago magpasyang magbuntis. Kung sa panahon ng pagbubuntis ay lumabas na ang mga buntis na kababaihan ay hindi immune sa Rubella, ang bakunang MMR ay maaaring ibigay pagkatapos ng pagbubuntis.

2. Bakuna sa Varicella (chickenpox)

Ang bakuna sa bulutong-tubig ay hindi rin maibibigay sa panahon ng pagbubuntis, dahil hindi pa tiyak ang epekto ng varicella virus sa fetus. Kaya, ang bakunang ito ay maaaring ibigay ng hindi bababa sa isang buwan bago mabuntis.

3. Pneumococcal Vaccine

Ang antas ng kaligtasan ng pneumococcal vaccine (PCV) laban sa pagbubuntis ay hindi alam nang may katiyakan. Kaya, ang bakunang ito ay dapat na iwasan ng mga buntis na kababaihan. Kung ang mga buntis ay nasa mataas na panganib para sa pneumococcal infection o dumaranas ng mga malalang sakit, inirerekumenda na kumunsulta pa sa doktor.

4. Bakuna sa Polio

Ang bakunang polio ay makukuha sa oral form (oral polio vaccine / OPV) o sa mga iniksyon na ginawa mula sa inactivated polio vaccine (IPV).

Ang dalawang bakunang polio ay hindi inirerekomenda para sa mga buntis na kababaihan, maliban kung sila ay nasa mataas na panganib ng impeksyon sa polio. Sa kasong ito, maaaring isaalang-alang ang IPV.

5. Bakuna sa HPV

Ang mga bakuna na gumaganap ng papel sa pagpigil sa HPV virus na nagdudulot ng cervical cancer ay hindi inirerekomenda para sa mga buntis na kababaihan. Kung naibigay na ang bakuna sa HPV bago ang pagbubuntis, ang natitirang dosis ng bakuna ay maaaring maantala hanggang sa paghahatid.

6. BCG Vaccine

Ang BCG vaccine ay isang aktibong bakuna na nagsisilbing proteksyon laban sa tuberculosis. Dahil kailangan pang imbestigahan ang kaligtasan nito laban sa pagbubuntis, hindi dapat ibigay ang bakunang ito sa panahon ng pagbubuntis.

7. Bakuna sa COVID-19

Sa mga panuntunan para sa pagpapatupad ng pagbabakuna para sa COVID-19 na ipinakalat ng Ministry of He alth ng Indonesia, ang mga buntis at nagpapasusong kababaihan ay kasama sa listahan ng mga grupo ng mga tao na hindi dapat tumanggap ng bakuna para sa COVID-19. Ito ay dahil ang magagamit na data tungkol sa kaligtasan ng bakuna para sa COVID-19 para sa mga buntis ay napakalimitado pa rin.

Kung ang isang babae ay hindi sinasadyang nabakunahan at nabuntis sa loob ng 4 na linggo pagkatapos matanggap ang ipinagbabawal na bakuna, dapat siyang bigyan agad ng espesyal na pangangalaga upang mapanatili ang kanyang pagbubuntis. Ang pagkuha na ng bakuna na ipinagbabawal sa panahon ng pagbubuntis ay hindi isang dahilan para ipalaglag ang pagbubuntis.

Mula sa paliwanag ng mga bakuna sa itaas, mahihinuha na ang mga pagbabakuna na pinapayagan sa panahon ng pagbubuntis ay karaniwang mga bakuna na walang aktibong virus. Gayunpaman, sa ilang mga kaso, ang mga live na bakuna ay maaari ding isaalang-alang sa panahon ng pagbubuntis, kung ang mga benepisyo ay mas malaki kaysa sa mga panganib.

Kung mayroon ka pa ring mga katanungan tungkol sa mga bakuna na pinapayagan at ipinagbabawal sa panahon ng pagbubuntis, ang mga buntis ay dapat kumunsulta sa isang gynecologist. Sa ganoong paraan, makakakuha ang mga buntis na babae ng tamang payo tungkol sa kung anong uri ng bakuna ang ligtas at ayon sa mga pangangailangan at kondisyon ng mga buntis.

Popular na paksa